Contact


ESECURE SP. Z O.O.

ul. Hoffmanowej 19
PL-35016 Rzeszów

tel.: +48 17 779 6246
fax: +48 17 779 6214
e-mail: biuro@esecure.pl

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa

Registration data

eSecure Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19
PL-35016 Rzeszów

District Court in Rzeszów, XII Commercial Division
KRS: 0000350718
REGON: 180539624
NIP: 6842590749
Share capital: 150.000,00 PLN

Representation:
Krzysztof Gortat – Chairman of the Board