Działanie systemu

SecureVisio to nowoczesne rozwiązanie IT GRC przeznaczone dla każdej organizacji, pozwalające na automatyzację wielu złożonych i czasochłonnych procesów zarządzania bezpieczeństwem.

Interaktywny system obsługi  incydentów i planowania bezpieczeństwa IT łączy aspekty techniczne i biznesowe, wspomagając organizację w realizacji kluczowych zadań i utrzymaniu ciągłości działania krytycznych procesów w organizacji, m.in:

 • Szybkiej i poprawnej obsłudze incydentów bezpieczeństwa
 • Efektywnym kosztowo planowaniu bezpieczeństwa IT
 • Utrzymaniu ciągłości działania krytycznych procesów biznesowych
 • Projektowaniu i audytowaniu zabezpieczeń technicznych adekwatnie do wymagań prawa i działalności biznesowej organizacji

Poznaj zalety systemu SecureVisio


ELEKTRONICZNA
DOKUMENTACJA SIECI I ZABEZPIECZEŃ IT
 • Dedykowane narzędzia do tworzenia logicznej architektury zabezpieczeń IT oraz szczegółowych schematów sieci fizycznej
 • Funkcja Asset Discovery umożliwia automatyczne wykrywanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie systemów IT
 • Graficzne narzędzia edycji i wyszukiwania parametrów zabezpieczeń, sieci i systemów IT oraz kreator generowania raportów
 • Efektywne kosztowo planowanie bezpieczeństwa dzięki bazie wiedzy eksperckiej oraz funkcjom szacowania ryzyka i modelowania zagrożeń
 • Pomoc w spełnieniu wymagań prawa i standardów bezpieczeństwa (m.in. KNF, PCI-DSS, GIODO, ISO-27001)
UNIKANIE INCYDENTÓW IT
O KRYTYCZNYM ZNACZENIU DLA ORGANIZACJI
 • Identyfikacja podatności (luk bezpieczeństwa) w systemach IT krytycznych dla działalności biznesowej organizacji
 • Automatyczny odczyt nowych podatności z bazy CVE® oraz integracja z narzędziami Vulnerability Assessment
 • Audytowanie projektu zabezpieczeń IT pod kątem wykrywania krytycznych procesów biznesowych nieposiadających wymaganych zabezpieczeń
 • Symulacja awarii sieci, zabezpieczeń i systemów IT i ocena czy skutki awarii są akceptowalne dla organizacji
POMOC W UTRZYMANIU
CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA KRYTYCZNYCH PROCESÓW ORGANIZACJI
 • Alarmowanie o podejrzanych zdarzeniach i incydentach w systemach IT posiadających krytyczne znaczenie dla organizacji
 • Odczyt i analiza alarmów nt. incydentów bezpieczeństwa z systemów SIEM i innych zabezpieczeń technicznych (NGFW, IPS, itp.)
 • Funkcja Business Impact Analysis wykonuje automatycznie ocenę wpływu incydentu na działalność organizacji (przydatna także w projektach BCP)
 • Szybki dostęp do informacji potrzebnych do odtwarzania działania procesów biznesowych po incydencie
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
ROZWOJU I UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA IT
 • Nowoczesne rozwiązanie IT GRC dla każdej organizacji
 • Wydatki na bezpieczeństwo IT wynikające z rzeczywistego ryzyka i wymagań działalności organizacji
 • Automatyczne szacowanie ryzyka oraz ustalanie najbardziej narażonych systemów IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji
 • Automatyczne ustalenie systemów IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji, które są narażone na awarie (single point of failure)
 • Optymalizacja czasu pracy i zmniejszenie stresu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo