Udział w Cisco Forum 2016

W dniach 7-8 kwietnia 2016 roku tradycyjnie w hotelu Mercure Zakopane Kasprowy odbyła się kolejna edycja Cisco Forum. Jest nam niezwykle miło, że mieliśmy możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

W ramach naszego wystąpienia, zaprezentowane zostały możliwości systemu SecureVisio. Prelekcję pt. Automatyzacja zarządzania technicznych zabezpieczeń IT drogą do bezpieczeństwa organizacji poprowadził Krzysztof Gortat.

Automatyzacja zarządzania technicznych zabezpieczeń IT drogą do bezpieczeństwa organizacji. (Krzysztof Gortat)

W trakcie wykładu zostało omówione i zaprezentowane na żywo polskie rozwiązanie IT GRC – eSECURE SecureVisio. Rozwiązanie dostarcza inteligencję i kontekst biznesowy dla zabezpieczeń technicznych. Umożliwia organizacjom automatyzację najważniejszych procesów zarządzania bezpieczeństwem IT – jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie podatnościami i zarządzanie incydentami. Z ogromnej liczby logów i alarmów generowanych przez zabezpieczenia techniczne (m.in. Firewall, IPS, Anti-Malware, DLP), SecureVisio dokonuje selekcji zdarzeń odnoszących się do systemów IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji, a w razie wystąpienia incydentów wykonuje automatyczną ocenę ich konsekwencji dla organizacji (Business Impact Analysis).  SecureVisio uzupełnia zabezpieczenia techniczne o kontekst biznesowy. Rozumie techniczne aspekty bezpieczeństwa IT, ale także zna biznesową rolę pełnioną przez najważniejsze systemy IT w organizacji. Zarządzając bezpieczeństwem, SecureVisio wie, które procesy biznesowe są wspierane przez określone systemy IT, jak ważne są one dla organizacji, jak ważne dane są w nich przetwarzane oraz dzięki bazie wiedzy eksperckiej i algorytmom zarządzania ryzykiem wie, jakie zabezpieczenia techniczne należy zastosować aby zminimalizować ryzyko incydentów bezpieczeństwa. SecureVisio może być używane jako samodzielne rozwiązanie IT GRC lub zostać zintegrowane z systemami SIEM i wykorzystane jako inteligentna platforma do budowy Security Operations Center (SOC). Dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji SecureVisio oznacza większą kontrolę, łatwiejsze podejmowanie decyzji, zmniejszenie stresu oraz przyspieszenie wielu czasochłonnych czynności.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom, którzy mieli okazję być z nami na tej konferencji. Dziękujemy także za wysłuchanie prelekcji naszych ekspertów oraz ciekawe dyskusje.

Mamy nadzieję, że udało nam się nam zainteresować Was naszym produktem oraz dostarczyć Wam odpowiedniej dawki wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.
Zespół eSecure