Konferencja „Zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych”

Od blisko trzydziestu lat polska gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie, czego dowody są widoczne niemal w każdej dziedzinie życia społecznego. Dla dalszego pomnażania majątku narodowego konieczne jest zapewnienie jasnych, czytelnych, transparentnych i stabilnych reguł prowadzenia biznesu. Coraz lepiej rozumiana jest konieczność pojmowania kultury organizacyjnej, nie tylko jako pakietu regulacji wewnętrznych, zarządzania procesowego oraz mechanizmów kontrolnych adekwatnych do stwierdzonych ryzyk, ale docenia się także rolę otwartości, zaufania i uczciwości biznesowej.

Jesteśmy przekonani, że Organizacje, które swój rozwój opierają na Przywództwie i Transparentności działania, łatwiej osiągną swoje planowane cele, w tym – sukces biznesowy. Organa Państwa, które są odpowiedzialne za tworzenie klimatu dla rozwoju gospodarczego naszego Kraju, podejmują różne działania, aby możliwie skutecznie ograniczać ryzyka nieprawidłowości gospodarczych; jednym z narzędzi służącym temu celowi jest instytucja Sygnalisty, mocno akcentowana w projekcie Ustawy o Jawności Życia Publicznego.

W związku z powyższym, nFlo Sp. z o.o. oraz Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas zapraszają na konferencję: „Zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych – wymagania w kontekście projektowanych regulacji prawnych”.

 

21 maja 2018 r., godz. 9:30 – 15:00, Centrum Konferencyjne Zielna (ul. Zielna 37, Warszawa)

 

AGENDA KONFERENCJI:

09:00 – 09:30 REJESTRACJA
09:30 – 09:50 Otwarcie Konferencji – Ryzyko rzetelnego zarządzania ryzykami nadużyć

Piotr Caliński, Kierownik Pracowni Ryzyk Gospodarczych CBnRSiG CC, Dyrektor pionu Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo

09:50 – 10:10 Audyt śledczy – nowatorskie podejście do wykrywania i zapobiegania nadużyciom w organizacji

Olga Dyczkowska-Uss, Dyrektor Audytu Wewnętrznego Pfleiderer Group S.A.

10:10 – 10:30 Raportowanie przypadków wykorzystywania działalności banków do popełniania przestępstw

Anna Sułkowska

10:30 – 10:50 Skuteczne środki antykorupcyjne UOJŻP

Krzysztof Krak

10:50 – 11:10 System Identyfikacji i Monitorowania Dokumentów – przeciwdziałanie kradzieży tożsamości

Lech Czerwiński, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”

 

11:10 – 11:30 PRZERWA

 

11:30 – 11:50 Rola i pozycja prawna Sygnalisty

Katarzyna Wojtaszyn

11:50 – 12:10 Ocena ryzyka wpływu na sygnalistę jako wyzwanie dla ochrony systemu

Grzegorz Cieślak, Ekspert CBnRSiG CC

12:10 – 12:30 Praktyczne aspekty wdrażania systemu whistleblowing

Rafał Hryniewicz, Prezes Zarządu E-nform Sp. z o.o. i szef pionu bezpieczeństwa w PCBC S.A.

12:30 – 12:50 Nowe zagrożenia bezpieczeństwa przedsiębiorcy na tle ustawy o jawności życia publicznego

prof. dr hab. Ewa Gruza, dr hab. Szymon Pawelec, Wydział Prawa i Administracji UW i Kancelaria adwokacka Szymon Pawelec

12:50 – 13:10 Zadania Rządowego Program Przeciwdziałania Korupcji 2018-2020

Iwona Czerniec, Dyrektor Gabinetu Szefa CBA

 

13:10 – 13:30 PRZERWA

 

13:30 – 13:50 Zarządzanie ryzykiem narzędziem walki z cyberprzestępcami

dr inż. Mariusz Stawowski

13:50 – 14:10 Cyfrowe dowody i cyfrowe śledztwo, krok po kroku

Kacper Kulczycki, Avidata – Laboratorium Odzyskiwania Danych

14:10 – 14:30 RODO w nawiązaniu do ustawy OJŻP

mec. Krzysztof Gładkowski

 

14:30 – 15:00 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

 

ORGANIZATORZY:

       

 

PARTNERZY: