eSecure SecureVisio to rozwiązanie zarządzania bezpieczeństwem kategorii IT GRC (Governance, Risk Management, Compliance), wyposażone w elektroniczną dokumentację systemu teleinformatycznego oraz narzędzia zarządzania incydentami (Incident Management), a także zintegrowane narzędzia analizy wpływu naruszeń bezpieczeństwa na procesy organizacji (Business Impact Analysis).

Automatyzacja wielu złożonych i czasochłonnych procesów zarządzania bezpieczeństwem

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w organizacji w jednym miejscu posiadają kompletną i zawsze aktualną wiedzę nt. całej organizacji jak również mają dostęp do specjalistycznych narzędzi, dzięki którym podejmują właściwe decyzje dotyczące bezpieczeństwa. Ponadto, dzięki zintegrowanej z dokumentacją funkcji Business Impact Analysis dokonuje się automatyczne oszacowanie konsekwencji incydentów dla działalności organizacji.

Szybka lokalizacja i obsługa incydentów IT oraz narzędzia zarządzania, audytowania i modelowania zagrożeń

SecureVisio wyposażone w profesjonalne narzędzia zarządzania ryzykiem, modelowania zagrożeń i obsługi incydentów pomaga organizacjom minimalizować straty wynikające z incydentów bezpieczeństwa, redukować stres osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz szybko podejmować właściwe decyzje w zakresie wydatków związanych z jego utrzymaniem.

Baza wiedzy eksperckiej wspomagająca podejmowanie trudnych decyzji i redukująca błędy w zarządzaniu

Mózgiem SecureVisio jest baza wiedzy eksperckiej, dzięki której odbywa się automatyczne modelowanie zagrożeń i audytowanie bezpieczeństwa. SecureVisio utrzymuje zebrane przez ekspertów i regularnie aktualizowane informacje nt systemów IT, ich podatności, rodzajów zabezpieczeń sieciowych i lokalnych i wiele innych istotnych w zarządzaniu bezpieczeństwem.

Zarządzanie bezpieczeństwem skoncentrowane na systemach IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji

Dzięki implementacji SecureVisio osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo koncentrują uwagę na systemach IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji.

SecureVisio rozumie techniczne aspekty bezpieczeństwa, ale także zna biznesową rolę pełnioną przez najważniejsze systemy IT w organizacji.

Elektroniczna dokumentacja – całościowy obraz bezpieczeństwa IT w obszarze technicznym i biznesowym

SecureVisio zawiera interaktywną, elektroniczną dokumentację systemu teleinformatycznego, prezentującą całościowe spojrzenie na bezpieczeństwo organizacji w obszarze technicznym i biznesowym, wyposażoną w graficzne narzędzia zarządzania incydentami, a także zintegrowane narzędzia analizy wpływu naruszeń bezpieczeństwa na procesy organizacji.

Niezależne rozwiązanie IT GRC w organizacji lub inteligentna platforma do budowy Security Operations Center (SOC)

SecureVisio dostarcza korzyści każdej organizacji bez względu na wielkość i branżę. Może być używane jako samodzielne rozwiązanie IT GRC lub zostać zintegrowane z systemami SIEM i wykorzystane jako inteligentna platforma do budowy Security Operations Center.

Efektywne kosztowo planowanie bezpieczeństwa systemów IT i rozwoju organizacji

SecureVisio pomaga w utrzymaniu ciągłości działania krytycznych procesów organizacji oraz dostarcza narzędzi wspomagających tworzenie planów ciągłości działania organizacji – Business Continuity Planning, szczególnie przydatnych w analizie wpływu potencjalnych incydentów na procesy biznesowe.

Szybkie uruchamianie nowych usług i wprowadzanie zmian w systemach IT

SecureVisio dostarcza narzędzia wspomagające w bezpiecznym i efektywnym kosztowo wprowadzaniu zmian systemów IT oraz planowaniu rozwoju bezpieczeństwa IT zgodnie z wymaganiami działalności organizacji. Narzędzia modelowania i audytowania bezpieczeństwa umożliwiają zaś dokonanie szybkiej i wiarygodnej oceny rzeczywistego zagrożenia wynikającego z wdrażania nowych usług.

Spełnienie wymagań prawa i standardów bezpieczeństwa (KNF, GIODO, PCI-Dss, ISO-27001)

SecureVisio pomaga organizacjom w efektywnym kosztowo spełnieniu wymagań prawa i standardów bezpieczeństwa. Dzięki elektronicznej dokumentacji wyposażonej w kreator definiowania wymagań bezpieczeństwa dokonywana jest automatyczna ocena zgodności istniejącego lub planowanego systemu zabezpieczeń z wymaganiami bezpieczeństwa.Nasi klienci/