Please enable JS

Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą...

"Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4. „Wsparcie projektów celowych”, projekt „Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników”"
 
 16.04.2012
KONKURS OFERT
 
eSecure Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert, w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych pn. „Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników”  prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).
Zaprasza do złożenia oferty na zakup prac badawczych – „Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników”
 
 16.04.2012
KONKURS OFERT
 
eSecure Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert, w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych pn. „Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników”  prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).
Zaprasza do złożenia oferty na zakup prac badawczych – „Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników”
 
 11.05.2012
ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO KONKURSU OFERT NA ZAKUP PRAC BADAWCZYCH „– „OPRACOWANIE SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ PRACOWNIKÓW”. 
 
 11.05.2012
ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO KONKURSU OFERT NA ZAKUP PRAC BADAWCZYCH „– „OPRACOWANIE SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ PRACOWNIKÓW”. 
 
 10.12.2012 
PRZEDSIĘBIORSTWO ESECURE SP. Z O.O. PODPISAŁO UMOWĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.4. „WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH”
 
Przedsiębiorstwo eSecure podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników”   realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi priorytetowej I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”. Okres realizacji projektu trwa od 01.01.2013 do 31.12.2014r.
 
 05.03.2013
KONKURS OFERT
 

eSecure Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert, w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych pn. „Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników”  prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Zaprasza do złożenia oferty na zakup prac badawczych – „Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników”
 
 19.03.2013
ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO KONKURSU OFERT NA ZAKUP PRAC BADAWCZYCH „– „OPRACOWANIE SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ PRACOWNIKÓW”.
 
 12.04.2013
KONKURS OFERT
 

eSecure Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert, w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych pn. „Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników”  prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Zaprasza do złożenia oferty na zakup prac badawczych – „Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników”
 
 19.04.2013
ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO KONKURSU OFERT NA ZAKUP PRAC BADAWCZYCH „– „OPRACOWANIE SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ PRACOWNIKÓW”.