Please enable JS

EU founds

 

"Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4. „Wsparcie projektów celowych”, projekt „Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa usług i danych w systemach teleinformatycznych”"

 

Read more

 


"Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4. „Wsparcie projektów celowych”, projekt „Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników”"

 

Read more

 


„Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 5.4.1  „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” oś priorytetowa 5 Dyfuzja innowacji”, projekt „Dokonanie zgłoszenia wynalazku SIWB do ochrony patentowej”

 

Read more

 


„Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, projekt „Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i połączonych z nimi systemów teleinformatycznych”

 

Read more